Positiivinen luottotietorekisteri tulee käyttöön keväällä 2024

Suomessa on noin 400 000 henkilöä, jotka ovat saaneet maksuhäiriömerkinnän, ja monilla heistä on useampia kuin yksi merkintä. Hallituksen tavoitteena on ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista, ja yhtenä keinona on positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto. Uusi laki positiivisesta luottotietorekisteristä tuli voimaan 1.8.2022, ja itse rekisteri otetaan käyttöön keväällä 2024. Tämän rekisterin avulla luotonmyöntö perustuu jatkossa ajantasaisempaan tietoon, mikä auttaa ehkäisemään lisävelkaantumista ja tukee kaikkien tahojen toivomaa kehitystä.

Positiivinen luottotietorekisteri on tärkeä työkalu luotonantajille luottokelpoisuuden arvioinnissa

Tällä hetkellä luotonantajat arvioivat lainanhakijoiden luottokelpoisuutta pääasiassa maksuhäiriöiden eli negatiivisten luottotietojen perusteella. Valitettavasti maksuhäiriömerkinnän saaminen voi kestää useita kuukausia, ja tämä voi johtaa lisääntyneeseen velkaantumiseen ennen ensimmäistä merkintää.

Positiivinen luottotietorekisteri tarjoaa luotonmyöntäjille entistä tarkempaa tietoa hakijoiden veloista ja niiden lyhennyksistä reaaliaikaisesti. Tämä antaa paremmat edellytykset arvioida luotonhakijan maksukykyä.

Positiivisen luottotietorekisterin hyödyt ulottuvat myös yksityishenkilöille. Rekisteri mahdollistaa oman taloudellisen tilanteen kokonaisvaltaisen arvioinnin, koska kuluttajat voivat tarkastella omia tietojaan. Lisäksi yksityishenkilöt voivat asettaa vapaaehtoisen luottokiellon rekisterin sähköisessä palvelussa.

Luottotietorekisteriä ylläpitää Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Rekisteriin tallennetaan tietoja yksityishenkilöiden tuloista ja luotoista. Tulotiedot saadaan suoraan tulorekisteristä, ja luotonantajien on ilmoitettava asiakkaidensa luotot.

Luottotietorekisteriin kirjataan tietoja yksityishenkilöiden ottamista luotoista

Luotonantajat ovat vastuussa ilmoittamaan rekisteriin tiedot niin yksityishenkilöiden kuin yksityisten elinkeinonharjoittajienkin luotoista. Tähän ilmoitusvelvollisuuteen sisältyvät tiedot muun muassa uusista luotoista, luottojen muutoksista ja maksetuista lyhennyksistä. Myös tiedot luottojen päättymisestä kirjataan rekisteriin. Luottoja, joista tietoja ilmoitetaan, ovat esimerkiksi asuntolainat,

, ajoneuvolainat, osamaksusopimukset, luottokortit, leasing-sopimukset ja opintolainat.

Tietojen siirto rekisteriin tapahtuu luotonantajien järjestelmistä sähköisten rajapintojen avulla. Uusien luottosopimusten tiedot ovat nähtävissä rekisterissä viimeistään seuraavana päivänä, kun taas luoton lyhennyksiä koskevat tiedot tallentuvat rekisteriin kahden päivän kuluessa. Luottotietojen lisäksi rekisteriin tallennetaan yksityishenkilöiden tulotietoja, jotka auttavat luotonantajia arvioimaan yksilön luottokelpoisuutta.

Positiivinen luottotietorekisteri ei suoraan vaikuta luotonantoprosessiin tai yksittäisen henkilön luottokelpoisuuden arviointiin. Luotonantaja tekee edelleen päätöksen hakijan luottokelpoisuudesta oman harkintansa ja kriteeriensä perusteella. Laki velvoittaa luotonantajia tarkistamaan luottohakijoiden tiedot rekisteristä, eikä yksittäinen kuluttaja voi estää tietojensa luovuttamista rekisteriin.

Tiedot rekisteriin lähes reaaliaikaisesti rajapintoja pitkin

Positiivisessa luottotietorekisterissä kerätään luotonantajilta tietoja yksityishenkilöiden kuluttajaluotoista keväästä 2024 lähtien. Näihin tietoihin sisältyvät saldot, maksutapahtumat ja yli 60 päivää myöhästyneet maksut. Luotonantajat toimittavat keräämänsä tiedot rekisteriin sähköisten rajapintojen kautta lähes reaaliajassa – viimeistään seuraavana päivänä luottosopimuksen tekemisestä tai kahden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun luottoa on lyhennetty.

Rekisteri ei muuta luotonantajan ja -hakijan välisiä prosesseja, vaan se jakaa tietoja luotonantajille, jotka tekevät luottopäätöksen omien kriteeriensä perusteella lainanhakijan antamien tietojen pohjalta, samoin kuin tähän asti. Positiivinen luottotietorekisteri ei siis tuota arvioita henkilön luottokelpoisuudesta. Luotonhakija ei myöskään voi rekisterin asiointipalvelussa muuttaa lainojensa ehtoja, kuten perua luottohakemusta tai tehdä muutoksia luottosopimukseen. Nämä asiat sovitaan aina suoraan luotonantajan kanssa.

Rekisterin valmistustyöt ovat jo käynnissä

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö työskentelee aktiivisesti rekisterin toteuttamisen parissa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Rekisteri otetaan käyttöön vaiheittain luottotuotteittain, ja ensimmäisenä vuorossa ovat kuluttajaluotot ja niihin rinnastettavat lainat. Tällainen asteittainen käyttöönotto antaa luotonantajille aikaa valmistautua ja kehittää omia järjestelmiään sekä toimintatapojaan. Samalla luotonantajilla on mahdollisuus testata rekisteriä ennen sen varsinaista käyttöönottoa.

Keväällä 2024 rekisteri otetaan käyttöön kuluttajaluottojen, kuten esimerkiksi luottokorttien, asuntolainojen ja opintolainojen, osalta. Vuodesta 2026 lähtien rekisteristä löytyvät myös tiedot yksityishenkilöille myönnetyistä lainoista, jotka liittyvät yritystoimintaan.

Laki määrittää miten rekisteriä saa käyttää

Luotonantajat ovat velvoitettuja tarkistamaan luotonhakijansa tiedot rekisteristä 1.4.2024 alkaen. Laissa lukee, missä kaikissa tilanteissa rekisteriotetta voi pyytää. Positiivista luottorekisteriä voi käyttää näissä tilanteissa:

  1. Uuden luoton hakeminen
  2. Isompi muutos voimassa olevaan lainasopimukseen
  3. Toisen henkilön luoton takaus

Positiiviseen luottotietorekisteriin ei tallenneta maksuhäiriömerkintöjä eikä sitä saa käyttää esimerkiksi vuokralaisen tai työnhakijan taloudellisen tilanteen selvittämiseen. Nämä selviävät toki luottohäiriörekisteristä.

Tarkasta omat tietosi helposti netistä

Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönoton myötä kuluttajille avautuu mahdollisuus hyödyntää sähköistä palvelua oman taloudellisen tilanteensa tarkasteluun. Sähköinen palvelu aukeaa 1.4.2024.

Sähköisessä palvelussa voit tarkastella omien luottojesi tietoja ja näet, ketkä luotonantajat ovat tehneet sinusta luottotietopyyntöjä. Palvelun avulla voit myös asettaa vapaaehtoisen luottokiellon, jota voi hyödyntää identiteettivarkauksien estämisessä sekä oman talouden hallinnassa, kun et enää halua pahentaa velkaantumistasi.

Positiivisen luottotietorekisterin aikataulu

  • 1.8.2022: Laki positiivisesta luottotietorekisteristä tuli voimaan
  • Kevät/kestä 2023: Luotonantajat pääsevät testailemaan rekisteriä rauhassa
  • 1.2.2024: Luotonantajat voivat alkaa ilmoittamaan kuluttajaluottoja koskevia tietoja rekisteriin
  • 1.4.2024: Luottotietorekisteri otetaan käyttöön ensin kuluttajien luottojen osalta ja samalla sähköinen palvelu avautuu
  • 1.12.2025: Luotonantajat pystyvät ilmoittamaan yksityishenkilön yritystoimintaa varten hankittujen luottojen tietoja rekisteriin
  • 1.4.2026: Luottotietorekisteri otetaan käyttöön yksityishenkilön yritystoimintaa varten hankittujen luottojen osalta